Wszczęcie egzekucji komorniczej to konsekwencja niespłaconych pożyczek i kredytów. Bardzo często się zdarza, że nie wszystko w naszym życiu idzie tak jak byśmy chcieli. Z jednej strony niektórzy wpadają w długi, a z drugiej strony, inni długów odzyskać nie mogą.

Czym jest postępowanie komornicze i jak działa komornik?

Postępowanie egzekucyjne, czyli postępowanie prowadzone przez komornika, to postępowanie, w którym dochodzimy przymusowego uzyskania środków, które nam przysługują. Warto tutaj dodać, że postępowanie egzekucyjne dotyczy sfery cywilnej, a więc tej wynikającej z prawa cywilnego – egzekucja długów z umów, kredytów, alimenty itd. Postępowanie egzekucyjne to również postępowanie egzekucyjne w administracji, czyli egzekucja długów wynikających ze sfery publicznoprawnej, np. podatki, opłaty itd.

Co należy zrobić by odzyskać dług?

Z punktu widzenia wierzyciela, aby komornik mógł zacząć działać, potrzebny mu będzie wniosek egzekucyjny wraz z tzw. tytułem wykonawczym. Takim tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności, czyli potwierdzeniem przez sąd, że możemy w sposób przymusowy egzekwować naszą wierzytelność. W pierwszej kolejności potrzebne nam więc będzie potwierdzenie tego co i z jakiego tytułu chcemy uzyskać, czyli np. wyrok sądu, ugoda sądowa lub mediacyjna, akt notarialny wraz z poddaniem się egzekucji itp., a także potwierdzenie przez sąd, że możemy to egzekwować, czyli tzw. klauzula wykonalności na tym dokumencie. Jeśli ten dokument mamy w posiadaniu, powinniśmy w następnej kolejności napisać do komornika wniosek, wskazać od kogo ma egzekwować, co dokładnie ma egzekwować i w jaki sposób będzie to robić.

Czy można się obronić przez egzekucją komorniczą?

Przez egzekucją komorniczą istnieje możliwość obrony. Można bronić się poprzez próby przywrócenia terminów do zaskarżenia wyroków lub też tzw. powództwami egzekucyjnymi lub opozycyjnymi. Wszystko zależy co jest podstawą obrony np. nie zostały nam doręczone prawidłowo dokumenty, nie powinniśmy być w ogóle dłużnikami, ponieważ ktoś inny zaciągnął zobowiązanie lub to, że dług jest przedawniony. Wszystko zależy od okoliczności sprawy. Zarówno wierzyciel, jak i dłużnik mają różne możliwości działania, aby chronić swój majątek.

Czy pomimo braku środków, komornik może nam wszystko zabrać?

Komornik nie można zabrać wszystkiego. Zadaniem Komornika jest prowadzenie egzekucji na podstawie tego co wskazał wierzyciel we wniosku. Komornik może zatem egzekwować z rachunku bankowego, z wynagrodzenia za pracę, z ruchomości lub nieruchomości, z nadpłaty podatku, świadczeń z ubezpieczeń społecznych itd.

Ponadto istnieją ograniczenia, w których komornik nie może zająć minimalnego wynagrodzenia. Jeśli więc otrzymujemy najniższą pensję, komornik nie potrąci nam niczego z naszej wypłaty. Wyjątek stanowią długi alimentacyjne, w których przypadku nie obowiązuje kwota wolna od zajęć. Gdy natomiast mamy wyższe wynagrodzenie, komornik może zająć połowę pensji lub 60% jeśli sprawa dotyczy alimentów.

W 2021 roku komornik musi zastosować się do dwóch zasad, a mianowicie do pozostawienia dłużnikowi kwoty wolnej od zajęcia komorniczego, czyli kwoty równej minimalnemu wynagrodzeniu – 2061,67 zł na rękę, a także zajęcia dłużnikowi 50% wysokości wynagrodzenia lub 60% w przypadku długów alimentacyjnych.

Jakie są koszty postępowania komorniczego?

Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta, ponieważ koszty postępowania ustala komornik. W skład kosztów egzekucji wchodzą opłaty egzekucyjne, odsetki, koszty zastępstwa adwokackiego w egzekucji, wydatki gotówkowe itd. Bardzo często się zdarza, że osoby z długami wpadają w tzw. spiralę długów, gdyż pomimo ciągłych potrąceń, nie mogą zmniejszyć zadłużenia z powodu rosnących odsetek i kosztów komornika. W takich sytuacjach warto udać się do prawnika, aby skonsultować problem lub być może rozważyć upadłość konsumencką, czyli tzw. oddłużanie. Takim osobom można pomóc również poprzez pewne restrukturyzowanie długów.

Przykładem może być sprawa dotycząca spirali zadłużenia, w której to wierzycielami były instytucje parabankowe. Zadłużenie nieustannie rosło, pomimo tego, że komornik zabierał każdego miesiąca duże kwoty. Dopiero po odpowiednich czynnościach udało się wydostać z zadłużenia i ustalono indywidualny sposób spłat. Osoba wcześniej zadłużona nie posiada aktualnie zobowiązań, zatem można powiedzieć, że naprawdę w wielu sytuacjach istnieją sposoby na wyjście z problemów finansowych.