Czy jesteś pokrzywdzony? Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub osoba prawna, w przypadku której dobro prawne zostało w sposób bezpośredni naruszone lub zagrożone przez popełnione przestępstwo. W takiej sytuacji osoba pokrzywdzona ma prawo do zgłoszenia takiego zachowania organom ścigania, przez co staje się stroną postępowania karnego.

Co zrobić, jeśli ktoś został poszkodowany? Kiedy możemy mówić o wyrządzonej krzywdzie? Jakiej kwoty można ubiegać się z odszkodowania? Gdzie powinniśmy szukać pomocy stając się osobą pokrzywdzoną? Jeśli nie jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na te pytania, a potrzebujesz pomocy, warto zapoznać się z tym artykułem.

Zostałeś pokrzywdzony? Co należy wiedzieć w tej sytuacji?

W pierwszej kolejności warto zacząć od rozgraniczenia szkody i krzywdy. Nie możemy stosować tych słów zamiennie, ponieważ w świecie prawników posiadają one odmienne znaczenie.

  • Szkoda – uznawana jest za podstawową przesłankę odpowiedzialności. Określenie te, odnosi się do wszelkich uszczerbków w dobrach lub interesach prawnie chronionych, których osoba poszkodowana doznała je wbrew własnej woli. Przykładem może tutaj być chociażby utrata pieniędzy. Warto również wiedzieć, że szkodę możemy podzielić na to co już utraciliśmy lub na to co dopiero utracimy w wyniku jakiegokolwiek zdarzenia, np. ktoś uderzył w nasz samochód – z jednej strony, naszą szkodą jest to, że musimy stracić pieniądze na jego naprawę, a z drugiej strony, szkoda będzie dotyczyć tego, że np. nie będziemy mogli jeździć samochodem przez co utracimy zarobek.
  • Krzywda – jest określana jako szkoda o charakterze niematerialnym. Wracając do wcześniej wspomnianego przykładu wypadku drogowego – będziemy mówić o krzywdzie wtedy, gdy coś nam się stanie, a więc gdy doznamy uszczerbku na zdrowiu. Taka sytuacja będzie przez prawników nazywana krzywdą, a nie szkodą.

Warto mieć tutaj świadomość znaczenia w rozgraniczeniu szkody i krzywdy, chociażby w kontekście tego co możemy uzyskać. W przypadku szkody, należy nam się odszkodowanie. W przykładzie wypadku drogowego, należy zażądać kosztów naprawy auta, kosztów dojazdu do mechanika lub też najmu auta zastępczego, a także utraconych korzyści, czyli np. braku możliwości dalszego zarobkowania, braku możliwości chodzenia do pracy lub braku zarobkowaniu przy wykorzystaniu samochodu, jeśli był on do tego przeznaczony. W odróżnieniu od szkody, w przypadku krzywdy będzie mowa o zadośćuczynieniu. To właśnie wtedy możemy żądać określonej kwoty pieniężnej, która ma stanowić ekwiwalent na doznany ból, cierpienie, czy inne niedogodności.

Ile odszkodowania może otrzymać osoba pokrzywdzona?

W przypadku wartości świadczenia jakim jest odszkodowanie, wszystko uzależnione jest od konkretnej sprawy. Do najpopularniejszych sytuacji w których możemy ubiegać się o odszkodowanie należą między innymi wypadki komunikacyjne. Mogą to być również inne sytuacje np. błąd lekarski, poślizgnięcie się na drodze, czy też pokrzywdzenie przestępstwem.

Celem odszkodowania jest wyrównanie kwot, które zostały utracone przez osoby pokrzywdzone, np. w wypadku to kwota naprawy, kwota za auto zastępcze, utracony dochód w przypadku przebywania na zwolnieniu, a także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Odszkodowanie może sięgnąć bardzo wysokich kwot jeśli pokrzywdzony doznał poważnych uszczerbków na zdrowiu.

Pomoc w sprawie odszkodowania

Pomoc w sprawie odszkodowania

Na rynku działa bardzo wiele firm odszkodowawczych. Gdy mieliśmy wypadek komunikacyjny, nie musimy szukać pomocy w sprawie odszkodowania, ponieważ firmy odszkodowawcze same się zgłoszą. Istotnym aspektem jest tutaj jednak to, że firmy te bardzo często posiadają wysokie kwoty za odzyskanie odszkodowania. W takim przypadku warto uwzględnić samodzielne skorzystanie z pomocy prawnika. Firmy odszkodowawcze również korzystają z pomocy prawników. Dzięki naszej samodzielności w działaniu, będzie można ominąć pośredników, czego efektem będzie możliwość zaoszczędzenie pieniędzy. Innym rozwiązaniem jest indywidualna próba walki o należne odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Decydując się na pomoc adwokata, nie musimy obawiać się problemów z jego wyborem. Sposób rozliczenia pomocy prawnika, będzie zdecydowanie bardziej korzystny niż w przypadku firm odszkodowawczych.

Czas potrzebny na formalności związane z odszkodowaniem

W ubieganiu się o odszkodowanie, trzeba pamiętać, że istnieje określony czas na załatwienie formalności z nim związanych. Wszelkie roszczenia w prawie cywilnym ulegają przedawnieniu. Najbardziej standardowym jest okres 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie, która ma ją naprawić. Okres przedawnienia może się wydłużyć, jeśli sprawa dotyczy przestępstwa. W takich sytuacjach, jeśli szkoda jest wynikiem zbrodni lub występku, termin przedawnienia wynosi aż 20 lat. Najlepszym dla nas postępowaniem będzie niezwlekanie z decyzją i przystąpienie do działania w sposób odpowiednio wczesny.

Porady dla osób, które samodzielnie będą starały się o odszkodowanie z tytułu pokrzywdzenia

Pierwszym i jednym z najważniejszych kroków w samodzielnym staraniu się o odszkodowanie jest zadbanie o odpowiednią dokumentację. Na wszelkie zaistniałe okoliczności, warto mieć dowody w postaci rachunków, faktur, czy też spisanych oświadczeń. W przypadku, gdy nasza sprawa była prowadzona przez policję, musimy wiedzieć, że to właśnie ona załatwi za nas część formalności. Gdy przy zdarzeniu nie ma konieczności wezwania policji, ponieważ dotyczy ono np. poślizgnięcia się na chodniku, warto wezwać karetkę i spisać dane osób, które te zdarzenie widziały. W następnej kolejności należy zebrać wszystkie dowody kosztów leczenia itp.

Każda sprawa jest inna. Jeśli mamy wątpliwości lub pytania w stosunku do prawidłowego postępowania, warto umówić się na konsultacje prawnicze, które z pewnością pomogą nam w zaistniałych problemach. Potrzebujesz pomocy w odzyskaniu zaległych alimentów? Skontaktuj się z naszą kancelarią adwokacką.